วิถีแห่งความสุข ณ บ้านโคกเมือง (2 วัน 1 คืน)

บุรีรัมย์,ประเทศไทย

Private tour

สัมผัสวิถีแห่งความสุขที่บ้านโคกเมือง ตําบลจรเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีพื้นฐานความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมมาอย่าง ยาวนาน มีโบราณสถานที่สําคัญคือ ปราสาทขอมโบราณเมืองตํ่าที่มีอายุมากกว่า 1,400 ปี และบารายเมืองตํ่า บริเวณนี้เป็นพื้นที่ราบดินแดนภูเขาไฟที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวโคกเมือง ส่วนใหญ่จึงประกอบ อาชีพทํานาและทําการเกษตรผสมผสาน เมื่อว่างจากการทํานาก็จะมี กิจกรรมเสริมอื่นๆ เช่น ทอผ้าไหม ทอเสื่อกก และสามารถพัฒนากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ออกมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างลงตัว

 

 


สัญญาณโทรศัพท์
ไฟฟ้า 24/7
พักกับเจ้าของบ้าน

แผนการเดินทาง

วันที่ 1

บ่าย
16.30 น.
พบกัน ณ ชุมชนโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมผจญภัยในแดนอีสานบ้านเฮาที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอีสานผสานอารยธรรมท้องถิ่น และมีปราสาทหินโบราณ มรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ พร้อมลิ้มลองอาหารว่างพื้นบ้าน

เช็คอินเข้าบ้านพัก

กระโดดขึ้นอานจักรยานและปั่นเที่ยวชมโบราณสถานสำคัญภายในชุมชน อาทิ ปราสาทเมืองตํ่าและบาราย อารยธรรมขอมโบราณที่มีอายุมากว่าพันปี

เย็น

อิ่มสำราญไปกับอาหารเย็นเมนูพื้นบ้านแท้ ๆ ที่ปรุงมาจากใจของพ่อๆ  แม่ๆ ในชุมชน และราตรีสวัสดิ์

 

วันที่ 2

เช้า

ตื่นแต่เช้าตรู่ทำจิตใจให้เบิกบานรับอรุณวันใหม่ เพื่อเตรียมของใส่บาตร แล้วไปตักบาตรกันที่ตลาดเช้าของชุมชน

อิ่มบุญแล้วก็มาอิ่มพุงกันต่อกับมื้อเช้าแสนอร่อยที่โฮมสเตย์

ไปปั่นจักรยานกันอีกครั้ง เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตบ้านโคกเมืองอย่างถ่องแท้

 • เยี่ยมชมฐานทอเสื่อกก ชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • เรียนรู้การทอฝ้าย  ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน เรียนรู้วิธีย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ แล้วชมวิธีการหมักโคลนจากดินบารายพันปีเพื่อให้เกิดสีธรรมชาติ
 • ศูนย์ OTOP ชุมชนเพื่อเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกในชุมชน

บ่าย

อย่าพลาดที่จะลิ้มรสอาหารกลางวันพื้นถิ่นมื้อสุดท้ายก่อนจาก

13.30 น.
อําลาชุมชนบ้านโคกเมือง  ทิ้งเอาไว้เพียงรอยเท้า เก็บเอาความประทับใจและความทรงจำดีๆ

 

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
 • รถรับ-ส่งระหว่างสนามบินหรือโรงแรมในตัวเมืองบุรีรัมย์กับจุดนัดพบ

บริการและกิจกรรมเสริม (Add-on)

 • รถตู้รับ-ส่งระหว่างสนามบินหรือโรงแรมในตัวเมืองบุรีรัมย์กับจุดนัดพบ เดินทางได้ 8 ท่านต่อหนึ่งคัน 2,000 บาท ต่อเที่ยว
 • รถกระบะรับ-ส่งระหว่างสนามบินหรือโรงแรมในตัวเมืองบุรีรัมย์กับจุดนัดพบ เดินทางได้ 4 ท่านต่อหนึ่งคัน 1,500 บาท ต่อเที่ยว
 • มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ 1 ท่านต่อนักท่องเที่ยวจำนวน 8 คน 2,500 บาท ต่อวัน
สิ่งที่รวมในโปรแกรม
 • ยานพาหนะภายในชุมชน
 • อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (เช้า 1 มื้อ / กลางวัน 1 มื้อ / เย็น 1 มื้อ)
 • ที่พักโฮมสเตย์ 1 คืน
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ผู้สื่อความหมายของชุมชน
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ข้อเสนอแนะ
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
 • หลีกเลี่ยงการนําของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่าง
 • *ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

ใส่รายละเอียดเพื่อจองโปรแกรมท่องเที่ยว

(e.g. ชื่อ สกุล, วันเกิด, ประเทศ)

วิถีแห่งความสุข ณ บ้านโคกเมือง (2 วัน 1 คืน)

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

วิธีการใช้งาน ?

ขั้นตอนการจองโปรแกรมการท่องเที่ยว

ค้นหา

ค้นหาทริปที่ถูกใจ

จอง

กรอกรายละเอียด

จ่าย

ชำระเงิน เพื่อยืนยันการจอง

ลุย!

ไปเที่ยวกัน!